shit. exhibition in the entrance

Shit. Exhibition in the entrance

24 December 2018
Moscow 

artists: Andrey Andreev, Polina Suvorova, Artyom Timonov, Lev Nikitin, Katya Sverchkova, Marianna Shpraizer, Alexander Lyamish, Kuzko Alexey, Diana Galimzyanova, Kristina Chernyavskaya, Yura Selivanov, Sonya Smovzh, Ivan Tugolukov, Nastya Zhegal, Alisa Omelyantseva, Dina Gimadieva, Artyom Galdin, Julia Khalmetova, Sophia Azbarova, Zhenya Gorskaya

Love no one 3