singularly symposium of zero nanometer

singularly symposium of zero nanometer

6 november 2017
khodynka field
moscow

artists: victoria malkova, elisaveta veselova, timur khurramov, sasha minchenko, ayana chigzhit, vlad chizhenkov, kuzko alexey, pavel soloviev, denis semenov, anna tretyakova, mikhail plohotskiy, natasha alexander, maxim ilukhin, natasha struchkova